Van Monck Autonomous Gym

Training op dinsdag en donderdag gaat terug door. Uren vrouwgerichte training en open mat zijn veranderd. Kids training zal terug starten vanaf september.
We proberen de afstandsmaatregelen te bewaren, kom daarom omgekleed naar de training, doe sportschoenen mee voor als er buiten getraind wordt en vergeet je gevulde waterfles niet. Een matje of handdoek voor buikspieroefeningen zijn aangeraden.

Je kan ons vinden in de meubelfabriek, Meibloemstraat 20 (Gent). Volg de zweetgeur. Grote poort door, naar gebouw achteraan rechts, betonnen trap op en dan nog klein trapje op.

Wie zijn we?

De Van Monck Autonomous Gym is de eerste autonome gym in Gent. Het is een plek waar anarchisten/activisten kunnen trainen om een sterke en weerbare groep te kunnen vormen, zowel fysiek als mentaal.

De gym, een ruimte met boksmateriaal en turnmatten, is een autonome plek,DSCI0057_zps71435840 zonder lidgeld, maar met vrijwillige bijdrage. Zonder leiders, maar met gedeelde verantwoordelijkheid. Die gedeelde verantwoordelijkheid houdt in dat de gym gerund wordt door vrijwilligers, en dat iedereen hun steentje hieraan bijdraagt. Iedereen die regelmatig traint, heeft inspraak over de manier waarop de club gerund wordt.

Er worden Kickbox / Muay Thai en Engelse Boks lessen gegeven in een informele en open sfeer. Je inzet en enthousiasme tijdens de training zijn belangrijk, je fysieke conditie niet. Zoals je zal zien op de foto pagina hebben we ook materiaal te leen, zo hoef je bij de eerste keer niet te stressen over eigen materiaal.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen of blessures.

Macho gedrag, seksisme, homofobie, racisme en ander rechts gedachtegoed zullen niet getolereerd worden.

Who are we?

The Van Monck Autonomous Gym is the first autonomous gym in Ghent. It is a place where anarchists / activists can work to form, both physically and mentally, a strong group who’s able to defend itself.

DSCI0056_zpsd9dc7814The gym is a small room with boxing equipment and gym mats. It is an autonomous place, no membership fee, but voluntary contribution. Without leaders, but with shared responsibility. This shared responsibility means that the gym is ran by volunteers, and that everyone has their part to contribute to this. Everyone training regularly, has a say on how the club is being runned.

There are Kickboxing / Muay Thai and English boxing classes in a casual and open atmosphere. Your commitment and enthusiasm during training are more important than your physical condition. You don’t need to stress about bringing own equipment the first time you come over. As you will see on the pictures page we have plenty of equipment available for use.

Please keep in mind that we are not responsible for possible accidents or injuries.

Macho behaviour, sexism, homophobia, racism and other right-wing ideas will not be tolerated.