Van Monck Autonomous Gym

De trainingen gaan terug door in”De Koer”, Meibloemstraat  86, Gent.


Wie zijn we?

De Van Monck Autonomous Gym is de eerste autonome gym in Gent. Het is een plek waar anarchisten/activisten kunnen trainen om een sterke en weerbare groep te kunnen vormen, zowel fysiek als mentaal.

De gym, een kleine ruimte met boksmateriaal en turnmatten is een autonome plek,DSCI0057_zps71435840 zonder lidgeld, maar met vrijwillige bijdrage. Zonder leiders, maar met gedeelde verantwoordelijkheid. Die gedeelde verantwoordelijkheid houdt in dat de gym gerund wordt door vrijwilligers, en dat iedereen zijn of haar steentje hieraan bijdraagt. Iedereen die regelmatig traint, heeft inspraak over de manier waarop de club gerund wordt.

Er worden Kickbox / Muay Thai en Engelse Boks lessen gegeven in een informele en open sfeer. Je inzet en enthousiasme tijdens de training zijn belangrijk, je fysieke conditie niet. Zoals je zal zien op de foto pagina hebben we ook materiaal te leen, zo hoef je bij de eerste keer niet te stressen over eigen materiaal.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen of blessures.

Macho gedrag, seksisme, homofobie, racisme en ander rechts gedachtegoed zullen niet getolereerd worden.

Who are we?

The Van Monck Autonomous Gym is the first autonomous gym in Ghent. It is a place where anarchists / activists can work to form, both physically and mentally, a strong group who’s able to defend itself.

DSCI0056_zpsd9dc7814The gym is a small room with boxing equipment and gym mats. It is an autonomous place, no membership fee, but voluntary contribution. Without leaders, but with shared responsibility. This shared responsibility means that the gym is ran by volunteers, and that everyone has his or her part to contribute to this. Everyone training regularly, has a say on how the club is being runned.

There are Kickboxing / Muay Thai and English boxing classes in a casual and open atmosphere. Your commitment and enthusiasm during training are more important than your physical condition. You don’t need to stress about bringing own equipment the first time you come over. As you will see on the pictures page we have plenty of equipment available for use.

Please keep in mind that we are not responsible for possible accidents or injuries.

Macho behaviour, sexism, homophobia, racism and other right-wing ideas will not be tolerated.